5 jaar Greentrack: een overzicht

January 19, 2018

In maart 2017 bestond Greentrack Gent vijf jaar. We brachten een aantal cijfers en verwezenlijkingen samen in een overzichtelijke tekening.

Jaren van experimenteren, blijven kloppen op dezelfde nagels maar ook nieuwe nagels vinden, overleggen met overheden, inspireren van bezoekers, partners en leveranciers. Andere steden die een eigen Greentrack oprichtten, overheden die ons advies vroegen, symbolische acties en concrete ... Op 5 jaar tijd is er veel veranderd maar zagen we wel  steeds meer culturele organisaties actie ondernemen en zich publiek uitspreken over de noodzaak aan een transitie naar een duurzame samenleving.

Greentrack Gent en haar leden gaan op hetzelfde elan verder, dieper in de kanteling naar een volhoudbare samenleving.

Klik hier om de pdf te downloaden.