Tips mobiliteitsplan

March 28, 2017

Op maandag 3 april treedt het nieuwe Mobiliteitsplan van Gent in voege. We bundelen hier enkele tips voor onze leden om de omschakeling vlotter te laten verlopen.

Communicatie naar je publiek 

Raad je bezoekers aan om:
- GPS te updaten vanaf 3 april
- Of te navigeren met smartphone/tablet via Google maps of de Waze-app
- Op voorhand de speciale routeplanner te checken. Communiceer naar je bezoekers en leveranciers via welke ‘poort’ ze in jouw sector (= zone) kunnen geraken. De bereikbaarheidspagina’s per sector kunnen hierbij helpen.
- Gestandaardiseerde bereikbaarheidsfiches kunnen ook helpen. Als voorbeeld kan je eens kijken naar een fiche van 4AD. Die fiches werd voorafgegaan door een quickscan van de mobiliteit. Hier kan je de quickscan voor 4AD bekijken.
- Park+Ride te gebruiken > het aanbod is fors uitgebreid en zal nog verder uitgebreid worden. De meeste zijn gratis, behalve die onder het Sint-Pietersstation en de Park&Bike Galveston.

Het mobiliteitsbedrijf heeft kleine opvouwbare kaartjes van het gebied die je kan uitdelen; en ook ‘de Wijze Gazet’ met een kaart en info over de sectoren/zones. Opvragen: mobiliteit@stad.gent.


Ligt je organisatie in autovrij gebied?

Organisaties die in het autovrije gebied liggen en kunnen aantonen dat ze concerten of evenementen organiseren (vergunninghouder cultuurhuis), kunnen gebruik maken van een beheertool waarmee je per dag 2 keer 10 nummerplaten toegang kan geven tot de voetgangerszone. Aanvragen van beheertool kan via het E-loket van het Mobiliteitsbedrijf.

Iedereen die het autovrije gebied met de (vracht)wagen binnenrijdt, heeft hiervoor een vergunning nodig. Toegangscontrole gebeurt met ANPR-camera’s. Wie een vergunning ‘laden en lossen’ heeft mag autovrij gebied 1 tem 4 binnenrijden voor 11u en na 18u, langs een sector gekozen bij de aanvraag. Nummerplaten die via een beheertool een vergunning krijgen, mogen op die dagen 24u/24u binnenrijden.

Voor reparateurs en andere dringende gevallen die zelf geen vergunning hebben om in het voetgangersgebied te komen, is er een spoedprocedure dringende interventies: de 1e werkdag na de interventie kan je de vergunning aanvragen. Andere vergunningen: 5 dagen op voorhand.


Leveranciers en pakketjes

Met deze brieven kan je je leveranciers verwittigen. 

Breng je leveranciers in contact met het stadsdistributieplatform Gent.levert: zij kunnen binnen de stad leveringen verder dispatchen. Je vermijdt ook dat er telkens voor kleine leveringen in en uit de stad gereden moet worden. Dit kan via www.gentlevert.be, michel.moermans@stad.gent. 

Ook de fietskoerierdiensten Bubble Post en Cargo Vélo verzorgen leveringen binnen de stad en bieden ook tijdelijke op- en overslag aan.

Vragen en problemen?

Bij de stad zijn er voor verschillende sectoren ‘mobicoaches’ aangesteld waar je als organisatie vragen aan kan stellen of problemen bij kan melden. Voor de culturele sector is dat Liesbeth De Bruyn (liesbeth.debruyn@gent.be). Algemene en particuliere vragen gaan via Gentinfo: 09/210.10.10.

Greentrack Gent verzamelt ook vragen ivm extra fietsenstallingen. Heeft jouw culturele organisatie nood aan een fietsenstalling, mail dan naar eva@greentrack.be die de vragen voorlegt aan het kabinet Watteeuw.