Infosessie: nieuw reglement FoCI 2017-2021 investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

May 30, 2017

FoCI organiseert op 26 juni een infosessie over een van de nieuwe prioriteiten in haar nieuwe reglement voor investeringssubsidies: het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

Op 31 maart 2017 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het vernieuwde besluit met betrekking tot het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Na de positieve adviezen van de Vlaamse Jeugdraad en de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) is het nog wachten op het advies van de Raad van State voor de definitieve goedkeuring.

De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden. Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, media en Brussel, selecteerde evenwel drie sectorale prioriteiten voor de beleidsperiode 2017-2021. De belangrijkste daarvan is het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. Deze is ook volledig nieuw binnen het reglement-Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

In het kader van de Klimaattop van de Vlaamse Regering werd beslist dat FoCI daar extra middelen voor krijgt. Aangezien het een vrij complexe materie is, organiseert het Fonds daar op 26 juni een informatievoormiddag over.

De indiendatum voor voor aanvragen voor 2017 zal, onder goedkeuring van de Raad van State, vallen op 15 september 2017.

Meer informatie:

26 juni 2017, 9u30 Zaal 04.02 Leo Baekeland in VAC in Gent Stuur voor 24 juni 2017 een mail naar Ria Van Herck.
website FoCI