Energieverbruik Gentse organisaties doorgelicht

May 08, 2017

15 Greentrackleden tekenden al in op het gratis energiecoachingsaanbod van de stad Gent. Dat levert interessante energiebesparingen op ...

In het najaar van 2016 besliste Stad Gent om Greentrack Gent de  komende jaren te steunen om de CO2-uitstoot van de Gentse cultuursector te verlagen. Zo biedt de stad gratis energiecoachings aan waar alle Gentse cultuurhuizen beroep op kunnen doen. 15 van de 50 leden tekenden sinds eind 2016 in op dit aanbod. Kopergietery, Handelsreizigers in Ideeën, De Expeditie, Filmfest, Nucleo en Campo werden al gecoacht en zijn intussen aan de slag gegaan met de resultaten en voorstellen. Minard, NTGent en De Centrale zijn grotere organisaties die aan een uitgebreider traject begonnen zijn. En Bij’ de Vieze Gasten, De Koer, Les Ballets C de la B en LOD muziektheater krijgen eerstdaags een bezoek van de energiecoach.

Uit de eerste tien rapporten komen interessante tips naar voren.

- Bij een van de leden is vastgesteld dat 15% van het totale jaarlijkse gasverbruik naar de waakvlam van de verwarmingsketel gaat. Het uitzetten van deze waakvlam tijdens de zomermaanden kan een besparing van ongeveer 160 euro per jaar opleveren. Investeringstijd: 2 x 3 minuten per jaar.

- Bij andere organisaties is vastgesteld dat een koperen leiding van enkele meters niet geïsoleerd is. Daardoor is er een continu warmteverlies goed voor ruim 40 euro per jaar. Dit is makkelijk zelf aan te pakken en levert snel winst op.

- Een kleine keukenboiler die permanent een bepaalde hoeveelheid warm water bevat, verbruikt heel wat energie. Je kan ervoor kiezen om er een timer aan te koppelen. Hetzelfde principe kan je toepassen op het koffieapparaat. Zeker grotere toestellen die dag en nacht klaarstaan om een espresso te leveren, verbruiken dan ook dag en nacht energie. Een simpele timer zorgt voor een serieuze besparing.

- Zelfs spotgoedkope aanpassingen zoals eenvoudige plasticfolie die aangebracht wordt bij enkelvoudig glas zorgt voor een merkbare vermindering van het warmteverlies. Met de warmtecamera die tijdens de rondleiding gebruikt wordt, is het effect duidelijk zichtbaar.

- Koelinstallaties zijn vaak grote verbruikers. Bij ingebouwde koelkasten is het belangrijk dat het ventilatierooster zijn functie om warme lucht af te voeren kan vervullen. Want bij een slechte ventilatie gaat het verbruik met 20% omhoog. Dus regelmatig het rooster schoonmaken is een simpele maar doeltreffende actie.

- Het isoleren van een gebouw levert meer op dan de zuivere energiebesparing. Want als je ooit de verwarmingsinstallatie van dit gebouw moet vervangen zal een model met een kleiner vermogen ook volstaan, wat meteen de investeringskost naar beneden haalt. Of omgekeerd, is de ketel aan vervanging toe? Bekijk meteen of je het gebouw nog beter kan isoleren en zorg dan voor een kleinere ketel. Let op met professionele installateurs, ze hebben de gewoonte de installaties te overdimensioneren!

- Bekijk ook eens het vermogen van de elektrische aansluiting. In veel gevallen blijkt dit aan de hoge kant te zijn. Na het meten van de effectieve pieken is bij een Greentracklid een aanvraag gedaan om de aansluiting van 125 kVA naar 100 kVA aan te passen. Dit doet meteen de factuur van de transport- en distributiekosten dalen.

Als je zulke kleine en grote ingrepen doet, haal je in totaal toch je verbruik en uitstoot flink naar beneden. Greentrackleden houden jaarlijks de cijfers van hun energieverbuik bij, waardoor we op termijn ook het effect van de coachings op de CO2-uitstoot zullen kunnen meten.