Cultuurzaam: toolkit voor een duurzame cultuursector

December 12, 2016

Op www.cultuurzaam.be vind je een reeks instrumenten die je kan gebruiken om je organisatie duurzamer te maken.

Pulse Transitienetwerk Cultuur verzamelde een heleboel bruikbare tools in een handig overzicht online. Met enkele kliks kan je meteen aan de slag om je organisatie duurzamer te maken!

Naar aanleiding van de Vlaamse Klimaattop werd elke minister gevraagd om binnen zijn of haar domein voorstellen en acties uit te denken om de CO2-uitstoot in dat domein te verlagen. Minister Gatz besliste om in te zetten op duurzame culturele infrastructuur enerzijds en sensibilisering van de sectoren cultuur, jeugd en media anderzijds.
Na de klimaatrondetafels die hij in de loop van het jaar rond deze thema’s organiseerde, werkte het kabinet ook enkele concrete zaken uit. De nulmeting, uitgevoerd door Greentrack Gent en waar we hierboven al over schreven, was daar een van. Voor de andere actie deed hij beroep op Pulse Transitienetwerk Cultuur die een ‘onlinetoolkit’ samenstelde voor het verduurzamen van je organisatie: www.cultuurzaam.be. Eindelijk een bruikbaar overzicht van de handigste tools!