Wetenschapswinkel: beroep doen op wetenschappelijk onderzoek rond duurzaamheid

January 25, 2016

Heb je een prangend vraag rond duurzaamheid maar niet de financiële of professionele middelen hebben om zelf degelijk onderzoek te voeren dan kan je beroep doen op de Wetenschapswinkel van de UGent.

De wetenschapswinkel wil non-profitorganisaties helpen met gratis of goedkoop wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door studenten. Via de wetenschapswinkel wordt voor uw vraag op zoek gegaan naar een geschikte promotor en (master)student, en worden alle partijen samengebracht om de scope te bepalen en wordt het onderzoek opgevolgd. 

De wetenschapswinkel aan de UGent is steeds op zoek naar onderzoeksvoorstellen binnen het domein van duurzame ontwikkeling. Als je geïnteresseerd bent, kan je je aanmelden op de centrale databank waar je onderzoeksvragen kunt indienen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op via duurzaam@UGent.be of Frederic.VandenAbbeele@UGent.be.