Refu interim: Greentrack en vluchtelingen

November 30, 2016

Wat kunnen we als cultuursector betekenen voor de vluchtelingen in ons land en onze steden? Hoe kunnen we hen helpen integreren in onze samenleving? Greentrack Gent nodigt je op 8 december uit voor een inspiratiesessie.

De mondiale vluchtelingenproblematiek heeft ook gevolgen in Gent. Steeds meer mensen komen hier terecht om een nieuw leven op te bouwen. Er zijn reeds enkele initiatieven uit de cultuursector die hierop inspelen. Met deze bijzondere sessie die we in samenwerking met CirQ organiseren, willen we culturele spelers uitnodigen om na te denken over de mogelijkheid om deze nieuwe burgers  te helpen integreren in onze samenleving.

Programma:

- Onthaal door medewerkers van Refu-interim
- Introductie over het verhaal van de vluchtelingen door Geert Matthys (Agentschap Integratie en Inburgering - Juridische dienst Vreemdelingenrecht en IPR)
- Het beleid van de stad en de Gentse opvangorganisaties
- Het concrete en praktische verhaal van Batahlan en Refu-interim
- Vraag en antwoord met panel met o.a. InGent, CirQ en Geert Matthys
- Afsluiting met hapjes en drankjes door medewerkers van Refu-interim

Praktisch:
8 december, 9u30-13u00
De Koer, Meibloemstraat 86
Deelname is gratis voor leden van Greentrack Gent, andere deelnemers vragen we 10 euro bijdrage voor de lunch.
Gelieve hier in te schrijven.