Greentrack Gent in IETM Fresh Perspectives

January 28, 2016

Greentrack werd als goeie praktijk opgenomen in de publicatie Fresh Perspectives van IETM.

“Wetenschappers kondigen steeds vaker aan dat onze samenleving op instorten staat, tenzij we radicaal overstappen naar een koolstofarme economie die veel zuiniger omspringt met grondstoffen. Maar hoe kunnen we die duurzame toekomst verbeelden?

Kunst kan heel andere instinct, redenering en gevoelens aanboren dan politieke retoriek, corporate salespraatjes of zelfs wetenschappelijke data. Cultuur kan de complexe taal van milieuonderzoek relevant maken voor de noden en zorgen van burgers. Kunstenaars en makers kunnen de toekomst verbeelden en zich vrijelijk afkeren van – of op zijn minst het bekritiseren van – economische systemen die er schadelijke praktijken op nahouden, ten koste van ons milieu en onze omgeving. Kunst kan aanzetten tot emoties die mensen doen handelen.”

IETM, het internationale netwerk voor performancekunst, heeft in samenwerking met het Franse COAL, een nieuwe publicatie: Art for the Planet’s Sake. Daarin wordt onderzocht hoe in de hedendaagse kunstwereld milieukwesties aanpakt worden zowel in artistieke praktijken als in het besturen van praktijken en huizen. De publicatie toont verschillende pioniers in de kunsten- en cultuursector, waaronder ook Greentrack Gent. Het verkent de rol en de macht van kunstenaars en makers als boodschappers van klimaatverandering en toont ook hoe de kunstenwereld ook op organisatorisch vlak probeert duurzaam te werken.

Met gastbijdragen van internationale experts zoals Chantal Bilodeau, Marco Kusumawijaya, Mike Van Graan, Sacha Kagan en Yasmine Ostendorf.

Klik hier om de publicatie gratis te downloaden.