Greentrack Gent aan de Klimaattafel Duurzame culturele infrastructuur

September 27, 2016

Greentrack Gent nam op 19 september deel aan de klimaattafel ‘Duurzame culturele infrastructuur’ die minister Gatz organiseerde in het kader van de Vlaamse Klimaattop.

Op de COP21 heeft de EU zich geëngageerd om tegen 2030 de CO2-uitstoot met minstens 40 % te reduceren en een energie-efficiëntie te bereiken van minstens 27 %. De gevraagde inspanningen werden begin december vertaald in een intra-Belgisch klimaatakkoord en ook de Vlaamse regering wil ambities op korte, middellange en lange termijn formuleren. Daartoe organiseerde de Vlaamse overheid dit voorjaar een Klimaattop.

De klimaattafel rond infrastructuur maakt deel uit van een reeks rondetafels waarmee de Vlaamse regering alle belanghebbenden en beleidsmakers wil inspireren over manieren om sneller, slimmer en fundamenteler op weg te gaan naar een koolstofarme economie en samenleving. De rondetafels worden georganiseerd in aanloop naar de tweede Klimaattop op 1 december.

Binnen het domein cultuur worden er twee Klimaattafels opgezet. De tafel ‘Duurzame culturele infrastructuur’, waar Greentrack Gent aan deelnam en de tafel ‘Sensibilisering cultuur, jeugd, media en Brussel’ die zal doorgaan op de Pulse-trefdag op 27 oktober in het bijzijn van minister Gatz.