CO2: de Gentse cultuur doet het met minder

November 30, 2016

Goed nieuws! Stad Gent wil Greentrack Gent de komende 3 jaren ondersteunen om samen met haar leden te werken aan een duurzame cultuursector. Op onze Algemene Vergadering van 16 november ondertekenden we samen met schepen Tine Heyse een samenwerkingscontract voor 3 jaar.

In ruil voor een totaal bedrag van 60.000 euro voor drie jaar, engageert Greentrack Gent zich onder meer om:

- Haar leden aan te sporen om een (door de stad gratis aangeboden) energiecoachingstraject aan te gaan. We mikken op 30 leden op 3 jaar tijd.
- Haar leden aan te sporen om de cijfers van het energieverbruik van hun infrastructuur (gas en elektriciteit) te jaarlijks bij te houden. Greentrack zal die cijfers ook jaarlijks bekend maken.

Tot nu toe werkten we grotendeels met een budget van lidgelden van onze leden. De cultuursector zelf bewijst zo dat het haar menens is: we willen samen werken aan een duurzame en klimaatneutralere stad, samenleving en cultuur. Maar voor echt structurele audits en diepgravender projecten was dat budget niet toereikend. Met de steun van de stad komt daar eindelijk verandering in. We krijgen niet alleen gedurende drie jaar financiële steun, maar de stad biedt onze leden ook een gratis energiecoachingstraject met Emaze aan. Elk lid kan hiervan gebruik maken: een consultant die gedurende een dag je infrastructuur en werking onderzoekt en daarvan een verslag maakt met concrete voorstellen voor ingrepen. Daarna kan je als lid ook nog enkele uren opvolgend advies krijgen. Greentrack zal samen met haar leden ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot daarvan ook jaarlijks bijhouden en analyseren. 

Meten = weten. Met deze samenwerking zullen we een beter zicht krijgen op de uitstoot van de Gentse cultuursector, en die uitstoot ook kunnen terugdringen via energiecoaching. Met andere woorden: Greentrack Gent en de Gentse cultuursector staan klaar voor het Vlaamse Klimaatplan!