Vragen bij het VIB symposium over GGO's

November 07, 2013

De Handelsbeurs en Greentrack stellen vragen bij het VIB symposium in de Handelsbeurs 12 november 2013.

Op 12 november organiseert het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) in de Handelsbeurs een wetenschappelijk symposium naar aanleiding van het 30 jarige bestaan van de techniek om gewassen genetisch te wijzigen (de zogenaamde GGO’s). Het VIB huurt daarvoor de zaal van de Handelsbeurs. De Handelsbeurs werd zeer laat op de hoogte gebracht van de inhoud van het programma van dit symposium. De Handelsbeurs is zich bewust dat het thema van dit congres een beladen onderwerp betreft, en dat de GGO techniek door bepaalde groepen in de samenleving fel gecontesteerd wordt.

Samen met  veel andere culturele organisaties uit Gent heeft de Handelsbeurs het Greentrack Charter ondertekend en het streven naar een duurzame samenleving in de missie van haar organisatie opgenomen.  De Handelsbeurs heeft geen inspraak gekregen in de inhoud van het VIB symposium, en beseft dat dit voor de buitenwereld de indruk kan wekken dat de Handelsbeurs akkoord gaat met de inhoud van het symposium.  

Greentrack constateert dat de Handelsbeurs niet de enige partnerorganisatie is die met dit gegeven wordt geconfronteerd. Ook andere culturele partners verhuren hun ruimtes  aan derden om op die manier noodzakelijke inkomsten te verwerven voor hun activiteiten. Greentrack zal samen met die partnerorganisaties onderzoeken hoe kan vermeden worden dat verhuuractiviteiten ingaan tegen de ethische uitgangspunten van deze organisaties. Een van de elementen daarin kan zijn dat de gangbare regels van een publiek debat worden gerespecteerd en voor- en tegenstemmen een plek krijgen. In die zin betreuren Greentrack en de Handelsbeurs dat  VIB een wetenschappelijk symposium over een controversieel thema organiseert zonder dat daar een prominente alternatieve stem aanwezig is.  Het hoort tot de kern van de wetenschappelijke methode om steeds de eigen onderzoeksresultaten kritisch te bekijken en ten allen tijden open te staan voor tegenindicaties. Deze tegenstem is nu naar de Kouter verdrongen waar een protestfeest georganiseerd wordt door de tegenstanders van de GGO’s.

De Handelsbeurs engageert zich om samen met Greentrack en andere partners een debat te organiseren waarin de diversiteit aan stemmen omtrent voedsel en landbouw wel aan bod zal komen. Vanuit een streven naar een rechtvaardige duurzaamheid roepen we op om het maatschappelijk debat over heikele thema’s in alle openheid te voeren.

Namens de Handelbeurs, Stefaan D’haeze, afgevaardigd bestuurder Greentrack stuurgroep (Vooruit, BAM, Timelab)