De Antwerpse cultuursector streeft naar een duurzame samenleving

beleid
afval
February 13, 2018

Greentrack ondertekent Statiegeldalliantie

Samen met 200 Vlaamse en Nederlandse organisaties, bedrijven en lokale overheden vraagt Greentrack om de invoer van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

stad Antwerpen
beleid
January 11, 2018

Ambitienota cultuur & duurzaamheid

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schreven de leden van Greentrack Antwerpen een ambitienota over cultuur & duurzaamheid. Ze bezorgde deze aan alle politieke fracties als inspiratie bij de opmaak van de partijprogramma's.