De Antwerpse cultuursector streeft naar een duurzame samenleving

January 11, 2018

Greentrack antwerpen schrijft ambitienota cultuur & duurzaamheid

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schreven de leden van Greentrack Antwerpen een ambitienota over cultuur & duurzaamheid. Ze bezorgde deze aan alle politieke fracties als inspiratie bij de opmaak van de partijprogramma's.

October 23, 2017

Kringwinkel Antwerpen, de partner voor creatieve grondstoffen

Kringwinkel Antwerpen zoekt continu naar manieren om ingezamelde goederen langer in de materialenkringloop te houden en zo de afvalberg te verkleinen. Culturele organisaties gaan vaak met recuperatiemateriaal aan de slag. De perfect match!