Structuur

Greentrack Gent vzw is een netwerk van 48 leden - culturele organisaties uit Gent. De koers van het netwerk wordt bepaald door afgevaardigden uit die culturele organisaties in de stuurgroep, de raad van bestuur en de algemene vergadering. De coördinatie gebeurt door twee freelance experts (werktijd elk 1 tot 1,5 dag per week).

Coördinatie:
Eva Peeters
Nathalie Decoene

Raad van Bestuur:

Mathieu Charles, Stand&Deliver, Minderhedenforum
Tom De Clercq, NTGent
Marieke De Munck, Vooruit, voorzitter
Carl Gydé, Campo
Charlotte Huyghe, Handelsbeurs
Nathalie Malfait, Manoeuvre vzw
Joachim Matthys, vzw Anamma
Iris Raspoet, Danspunt
Jef Seghers, De Koer, penningmeester