Structuur

Greentrack Gent vzw is een netwerk van 48 leden - culturele organisaties uit Gent. De koers van het netwerk wordt bepaald door afgevaardigden uit die culturele organisaties in de stuurgroep, de raad van bestuur en de algemene vergadering. De coördinatie gebeurt door twee freelance experts.

Coördinatie:
Eva Peeters
Nathalie Decoene

Stuurgroep:
Beatrijs Hollebosch, NTGent
Sara Standaert, Vooruit
Jos Lootens, de Centrale
Marianne Cattoir
Steven De Jonge, MiramirO
Nathalie Decoene
Senta Kochanek, stad Gent
Liesbeth Vlerick, DOK

Raad van Bestuur:
Marieke De Munck, Vooruit, voorzitter
Beatrijs Hollebosch, NTGent, ondervoorzitter
Martijn Bal, FilmFest, penningmeester
Senta Kochanek, stad Gent, secretaris
Wim Wabbes, Handelsbeurs