Historiek

Gent is gekend voor haar rijkdom aan kunst en cultuur met een levendige scène van kunstenaars, organisaties en een cultuurminnend publiek. Het is eveneens een stad die inzet op een omslag naar een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Met het Gents Klimaatverbond wil het stadsbestuur Gent tegen 2050 transformeren tot een duurzame en klimaatneutrale stad. Die ambitie leeft ook binnen de Gentse cultuursector, waar al langer dan vandaag aandacht besteed wordt aan duurzaamheid – zowel binnen de eigen werking als in het programma.

Enkele belangrijke spelers in de Gentse kunstensector – BAM/Kunstenpunt, Bij’ de Vieze Gasten, NTGent, S.M.A.K., Timelab en Vooruit - staken in 2012 de koppen bij elkaar om te kijken hoe ze hun inzet in het transitieproces naar een duurzame stad konden opdrijven. De stad Gent toonde zich meteen enthousiast over het project en besliste om de opstart van het initiatief financieel te ondersteunen. Ook de Koning Boudewijnstichting ondersteunde het initiatief met een opstartsubsidie. En projecten als Jonge Sla van VTi/Kunstenpunt en Ecolife droegen allemaal bij aan de werking van het netwerk. 

In het eerste jaar werden meteen 20 organisaties lid en in 2013 meldden zich nog eens 20 bijkomende organisaties aan uit de brede cultuursector. Vandaag is Greentrack Gent een vzw die de Gentse cultuursector verenigt rond de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige toekomst, en intussen 55 leden telt. We werken nauw samen met Stad Gent rond energiezuinigheid en duurzame aankopen, en met Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media rond cultuur en duurzaamheid in Vlaanderen.