Mobiliteitsplan: uitwisselingssessie met schepen Filip Watteeuw

22 Mar

Handelsbeurs vergaderzaal, Gent

Startuur: 14:00 - 16:00

Op 22 maart nodigt Greentrack haar leden en schepen Watteeuw uit voor een uitwisselings- en vragensessie over het nieuwe mobiliteitsplan en de impact op culturele activiteiten en organisaties.

Op 3 april wordt in Gent het Circulatieplan ingevoerd, een onderdeel van het grotere Mobiliteitsplan. Met Greentrack Gent ondersteunen we dit plan en de wil en moed van het stadsbestuur om iets te veranderen aan het verkeersinfarct en de luchtvervuiling in onze stad. Net zoals ons stadsbestuur, bouwen onze leden mee aan een volhoudbare toekomst. Ze sporen al langer dan vandaag hun publiek aan om met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets naar voorstellingen, tentoonstellingen, concerten etc. te komen. Als sector willen we graag onze bezoekers aanmoedigen om het mobiliteitsplan een kans te geven als een haalbare optie om Gent tot een veilige en properde stad te maken. 

Het mobiliteitsplan roept bij sommige organisaties wel nog een aantal praktische vragen op. Daarom organiseren we een onderhoud met schepen Watteeuw om onze vragen te kunnen bespreken en concreter zicht te krijgen op wat het plan voor onze activiteiten wil zeggen. Hoe kunnen we vlot samenwerken met de stad om een gemeenschappelijk doel te bereiken, met name een leefbare en veiligere stad voor iedereen?

Praktisch:
Woensdag 22 maart van 14 tot 16u
Vergaderzaal Handelsbeurs
Graag inschrijven!