Greentrack Brussel

May 29, 2018

Leefmilieu Brussel | Forum “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

Leefmilieu Brussel organiseert op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag: “Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”. De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen.

May 29, 2018

Culture & Démocratie | Publicatieblad n°47 "Zorg dragen"

In het publicatieblad n° 47 "Zorg dragen" van Culture & Démocratie wordt het concept van de zorg in vraag gesteld. Wat betekenen termen zoals verzorgen, zorg dragen, herstellen, genezen, in onze huidige maatschappij? Hoe wordt de zorg vertaald, wat is de logica achter de organisatie en implementatie ervan?