Cultureel Brugge streeft naar leefbare toekomst

brugge
greentrack
August 23, 2016

Brugge heeft een rijke culturele traditie en streeft naar een leefbare toekomst. Tegen 2050 wil de stad namelijk over het hele grondgebied klimaatneutraal zijn. Om de transitie naar een duurzame stad mogelijk te maken, is een positieve ingesteldheid en gezamenlijke daadkracht nodig van iedereen. De cultuursector  in Brugge heeft deze boodschap alvast begrepen. In navolging van andere steden zoals Gent, Antwerpen en Leuven hebben de Brugse culturele organisaties daarom samen Greentrack Brugge opgericht. 


Vele culturele partners in de Brugse regio nemen elk op zich reeds tal van duurzame initiatieven om deze transitie binnen hun eigen organisatie mogelijk te maken. Maar met Greentrack Brugge ontstaat nu de mogelijkheid om deze goede praktijken te delen en uitdagingen samen het hoofd te bieden. Het lerende netwerk heeft als doel de ecologische voetafdruk van de deelnemende organisaties te verkleinen door de bundeling van bestaande kennis. Het verenigt de Brugse cultuursector om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en de weg samen te zoeken naar een duurzame en rechtvaardige toekomst.

 

Op dit moment bestaat Greentrack Brugge uit het Concertgebouw, Cactus Muziekcentrum, KAAP, Tapis Plein, Brugge Plus, het Entrepot, Anima Eterna, Vormingplus en de verschillende stadsdiensten die actief zijn op cultureel gebied. Brugge Plus vzw stelt medewerker Rien Vandermeersch (coördinator van het culturele recyclageproject www.kringloopexpo.be) ter beschikking om de rol als trekker van dit netwerk op zich te nemen.

 

Om toe te treden tot Greentrack Brugge, dienen de organisaties een charter te ondertekenen waarin ze zich verbinden om duurzame maatregelen te nemen en hun praktijken te delen met andere leden. Op basis van de milieu-indicatoren die de deelnemende kunstenorganisaties verzamelen, worden ambities geformuleerd en gezamenlijke acties ondernomen. Als netwerk spelen we in op concrete vragen en kwesties die tijdens de zoektocht naar een duurzamere organisatie naar boven komen. Elke organisatie stelt jaarlijks een actieplan op om de ecologische impact (oa. CO2, afval, energie...) te doen dalen. De resultaten worden bevraagd en waar positief worden maatregelen overgenomen door andere Greentrack leden.