Dick van der Harst: De Geschiedenis van de Wereld in Twee Uur.

13 May

Staalfabriek De Meestere, Heule


Leidt de Big Bang ons tot een nieuwe Big Bang?

Festival van Vlaanderen Kortrijk en het Doornikse festival Les Rencontres Inatendues coproduceren De Geschiedenis van de Wereld in Twee Uur, een project met een nieuwe compositie van componist en multi-instrumentalist Dick van der Harst.

Een filosofische mijmering bij de evolutie van de wereld ligt aan de basis. Leidt de Big Bang met alles wat eruit voortkwam ons opnieuw tot een Big Bang, met alle bijhorende lijden? Zal alles herbeginnen, alsof het zich in een spiegel afspeelt? Moeten we terug, alhoewel er in de onbegrensde ruimte geen links, rechts, noord of zuid bestaat? Samen met professor Freddy Decreus én de eminente Franse filosoof Michel Serres, die voor dit project de tekst ‘Les Dix Commencements’ schreef, zocht hij zijn weg.

De Geschiedenis van de Wereld in Twee Uur is een ambitieus project met het sextet Massive Central, een doedelzakspeler, een bombardespeler, drie gamalanspelers, drie barokzangeressen en tien dansers. Bereidt u voor op een afwisseling van muzikale Big Bang’s, virtuoze partijen en verstilde momenten. Zoals enkel Dick van der Harst dat voor elkaar kan krijgen!